Visjon, Verdier og Slagord

Raumyr Barnehagen sin visjon er: ”RAUMYR BARNEHAGE SKAL VÆRE DET BESTE ALTERNATIVET FOR BARN, FORELDRE OG ANSATTE”

Verdier:

PRO- vi ligger i forkant

- PROFESJONELL

- RAUS

- OMSORGSFULL

Slagord:

SAMMEN OM EN GOD BARNDOM

For oss betyr dette:

• At det er godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

• At vi ser hvert enkelt barn.

• At vi gir barna omsorg, glede og trygghet, samt lek og læring.

• At vi jobber med sosial kompetanse og legger til rette for vennskap.

• At vi skaper gode minner.