Eierstyret

Raumyr Barnehage SA er et samvirkeforetak. I eierstyret sitter: en styreleder, tre styremedlemmer, en personalrepresentant og daglig leder. Styremedlemmene og personalrepresentanten velges for 2 år om gangen, mens styreleder og varamedlem velges hvert år.

Eierstyret                   
Mobil                
E-post

Posisjon

Geir Hagen 975 18 824  geirhaje@gmail.com  leder
Merete Rilvaag 488 86 952 merete.rilvaag@icloud.com medlem
Jeanette Åstveit Rauboti 925 65 664 jeanette@rauboti.net medlem
Anne Lise Bakken 996 22 370 anne_lise85@hotmail.com  medlem
Hege Tharaldsen 950 37 924 hege_tharaldsen@hotmail.com medlem
Gry S. Kvitting 414 23 039 leder@raumyrbarnehage medlem
Tone L. Hogstad 476 64 390 tlhogstad@gmail.com  vara
Guro Bjørnsrud 986 78 905 guro-bjo@online.no vara