Eierstyret

Raumyr Barnehage SA er et samvirkeforetak. I eierstyret sitter: en styreleder, tre styremedlemmer, en personalrepresentant og daglig leder. Styremedlemmene og personalrepresentanten velges for 2 år om gangen, mens styreleder og varamedlem velges hvert år.

Eierstyret                   
Mobil                
E-post

Posisjon

Geir Hagen 975 18 824  geirhaje@gmail.com  leder
Anders Raaen 415 31 833 anders@fmkongsberg.no  medlem
Alexander Haaland   930 10 405 alexanderhaaland@outlook.com  medlem
Ondrej Pinka 906 70 423 ondrej.pinka@gmail.com  medlem
Hege Tharaldsen 950 37 924 hege_tharaldsen@hotmail.com medlem
Gry S. Kvitting 414 23 039 leder@raumyrbarnehage medlem
Tone L. Hogstad 476 64 390 tlhogstad@gmail.com  vara
Synne Myrvang 979 55 197 synnemyrvang74@gmail.com  vara