Sosial kompetanse

Vi har sosial kompetanse som hovedtema.

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.

Forståelse for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaringer med og deltakelse i fellesskapet.

Vi ønsker å skape et trygt miljø som preges av gode relasjoner. Vi legger vekt på at barna skal få utvikle vennskap, lære å utrykke sine egne følelser og behov. Samtidig som vi voksne skal være gode rollemodeller. Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Forskning viser at det er sammenheng mellom barns sosiale lekeferdigheter, språkferdigheter og intellektuelle ferdigheter.

Hjerteprogrammet, Nelly og Hamza, Jeg-Du-Vi og 10 små Venne bøker er noen av verktøyene vi bruker for det pedagogiske arbeidet.