Åpningstid og dagsrytme

Raumyr Barnehage er åpen mandag til fredag klokken 7.00-17.00.

 

Dagsrytmen:

Vi er fleksible i forhold til dagsrytmen og tilpasser den til barnas behov og dagens gjøremål.

Alle barna har en fast turdag i uken.

Edderkoppen

 

Tusenbeinet og Skrukketrollet

7.00

Barnehagen åpner

7.00

Barnehagen åpner

7.15-8.30

Frokost på fellesrommet

7.15-8.30

Frokost på fellesrommet

7.00-9.30

Felles frilek

7.00-9.30

Felles frilek

9.30-10.00

Samling på avdelingene

9.30-11.00

Aktiviteter inne eller ute

10.00-11.00

(9.30-14.30)

Aktiviteter inne eller ute

11.00

Samling

11.30

Samling

11.15

Lunsj

11.45

Lunsj

12.15

Soving, aktiviteter inne eller ute

12.15

Utelek (hviling/soving)

14.15

Frukt/grønnsaker og knekkebrød

14.30

Frukt/grønnsaker og knekkebrød

15.00

Avdelingstid

15.00

Avdelingstid

16.00

Felles frilek inne eller ute

16.00

Felles frilek inne eller ute

17.00

Barnehagen stenger

17.00

Barnehagen stenger