Kvalitetsutviklingsplanen 2015-2025

Kommunestyret har vedtatt kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2015-2025. Planen gir felles retningslinjer for både private og kommunale barnehager i Kongsberg de neste årene. Det lages 3-årige handlingsplaner med tiltak innen de tre ambisjonene: Tidlig innsats, Tidlig læring og Teknologibyens barn.