Priser

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 230 per måned fra og med 1. januar 2021.

Raumyr Barmehage forholder seg til de nasjonale satsene, for 100 % plass i barnehagen betaler du 3230 kroner per mnd i 11 mnd per år, juli er betalingsfri.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2 og 50 % søskenmoderasjon på barn nr 3 osv.

Barnehagen har fullkostordning, det vil si at barna får frokost, lunsj og et frukt/grønnsaksmåltid i barnehagen. I tillegg lager husmor varmmat til alle en dag per uke og avdelingene lager varmmat selv 1-2 ganger per mnd. En dag i uken pakker dere foreldre tursekken med mat og drikke til lunsj, for da er det tur.

For 100 % plass koster det 350 kroner per mnd. i matpenger.

For redusert plass betaler du forholdsmessig i tillegg til et administrasjonsgebyr.

Kjøp av enkeltdager koster 235 kroner.

 

Redusert foreldrebetaling:

Foreldre med lav betalingsevne kan søke kommunen om reduksjon i foreldrebetalingen. For å kunne søke må barnet ha fått tildelt en barnehageplass. 

Kommunen har 2 ordninger på dette:

6 % - regelen:

Gratis kjernetid:

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider: 

Oppvekstkontoret - Kongsberg kommune

Foreldre/foresatte søker til den kommunen de er folkeregistrert.

 Vær oppmerksom på at du må søke på nytt for hvert barnehageår. Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni. Det kan ellers søkes gjennom hele året.