Priser

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 230 per måned fra og med 1. januar 2021.

Raumyr Barmehage forholder seg til de nasjonale satsene, for 100 % plass i barnehagen betaler du 3230 kroner per mnd i 11 mnd per år, juli er betalingsfri.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2 og 50 % søskenmoderasjon på barn nr 3 osv.

Barnehagen har fullkostordning, det vil si at barna får frokost, lunsj og et frukt/grønnsaksmåltid i barnehagen. I tillegg lager husmor varmmat til alle en dag per uke og avdelingene lager varmmat selv 1-2 ganger per mnd. En dag i uken pakker dere foreldre tursekken med mat og drikke til lunsj, for da er det tur.

For 100 % plass koster det 350 kroner per mnd. i matpenger.

For redusert plass betaler du forholdsmessig i tillegg til et administrasjonsgebyr.

Kjøp av enkeltdager koster 235 kroner.

 

Redusert foreldrebetaling:

Foreldre med lav betalingsevne kan søke kommunen om reduksjon i foreldrebetalingen. For å kunne søke må barnet ha fått tildelt en barnehageplass. 

Kommunen har 2 ordninger på dette:

6 % - regelen:

Foreldrebetalingen for første barn i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6 % av husholdningens samlede personinntekt. 

Gratis kjernetid:

Gratis kjernetid: For to-, tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt på under kr. 566 100 (fra 1. august 2020) kan man søke om fritak i foreldrebetalingen for 20 timer i uka. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider: 

Oppvekstkontoret - Kongsberg kommune

Foreldre/foresatte søker til den kommunen de er folkeregistrert.

Foreldre/foresatte som er folkeregistrert i Kongsberg kommune, kan finne skjemaet

www.kongsberg.kommune.no

 

Her er det også mer informasjon om redusert foreldrebetaling.

 

Vær oppmerksom på at du må søke på nytt for hvert barnehageår. Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni. Det kan ellers søkes gjennom hele året.