Tusenbeinet

På Tusenbeinet går alle 3-, 4-, og 5- åringene, Grønne, Røde og Blå barn De voksne som jobber på avdelingen er: Hege Tharaldsen, Hege Oterholt, Ole Fredrik B. Lund, Sophie Callens, Halldis Årmot, Bente Haga og Tom Vidar Lein.