Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre. https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/ Publisert 13.11.2013 Oppdatert 15.09.2017, I Covid 19 pandemien er retningslinjene noe annerledes enn vanlig, se veileder for mer informasjon.