Organisering av barnehagen

Barna er delt inn i aldersinndelte grupper. Vi har barnas beste i fokus og arbeider mot en høy kvalitet, vi legger til rette for aktiviteter tilpasset barnas alder. Barna opplever en trinnvis utvikling fra en avdeling til den neste. På Edderkoppen går de yngste barna, på Skrukketrollet går de mellomste barna og på Tusenbeinet går de eldste barna.

Raumyr Barnehagen sin visjon er:

RAUMYR BARNEHAGE SKAL VÆRE DET BESTE ALTERNATIVET FOR BARN, FORELDRE OG ANSATTE

 

Slagord:

SAMMEN OM EN GOD BARNDOM

For oss betyr dette:

  • At det er godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
  • At vi ser hvert enkelt barn.
  • At vi gir barna omsorg, glede og trygghet, samt lek og læring.
  • At vi jobber med sosial kompetanse og legger til rette for vennskap.
  • At vi skaper gode minner.

 

Verdier:

 PRO- vi ligger i forkant

            - PROFESJONELL

            - RAUS

            - OMSORGSFULL