LØFT

Barnehagens grunntanke er LØFT. Dette står for løsningsfokusert tilnærming. Løsningsfokusert tilnærming er godt egnet til å skape vekst og ønskede endringer i situasjoner hvor problemer skapes og løses av mennesker. Istedenfor å se etter det som gjøres galt ser man etter det som gjøres riktig. Vi ønsker at LØFT skal gjennomsyre barnehagens hverdag i hverdagssituasjonene, aktivitetene og tradisjonene.

Vi bruker mer energi på å synliggjøre, bekrefte og løfte opp saker og ting barn lykkes med, greier, tar initiativ til, sier og gjør og som vi ønsker mer av…

FORDI:

DET VI GIR MEST OPPMERKSOMHET FÅR VI MEST AV!