Priser

Stortinget har ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019 fastsatt maksimalgrensen for foreldrebetaling: 3.040 kroner per måned for et heltidstilbud fra 1. august 2019.

Raumyr Barmehage forholder seg til de nasjonale satsene, for 100 % plass i barnehagen betaler du   3040 kroner per mnd i 11 mnd per år, juli er betalingsfri.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2 og 50 % søskenmoderasjon på barn nr 3 osv.

Barnehagen har fullkostordning, det vil si at barna får frokost, lunsj og et frukt/grønnsaksmåltid i barnehagen. I tillegg lager husmor varmmat til alle en dag per uke og avdelingene lager varmmat selv 1-2 ganger per mnd. En dag i uken pakker dere foreldre tursekken med mat og drikke til lunsj, for da er det tur.

For 100 % plass koster det 350 kroner per mnd. i matpenger.

For redusert plass betaler du forholdsmessig i tillegg til et administrasjonsgebyr.

Kjøp av enkeltdager koster 235 kroner.

 

Redusert foreldrebetaling:

Foreldre med lav betalingsevne kan søke kommunen om reduksjon i foreldrebetalingen. For å kunne søke må barnet ha fått tildelt en barnehageplass. 

Kommunen har 2 ordninger på dette:

6 % - regelen:

Foreldrebetalingen for første barn i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6 % av husholdningens samlede personinntekt. 

Gratis kjernetid:

Gratis kjernetid: For to-, tre-, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt på under kr. 548 500 (fra 1. august 2019) kan man søke om fritak i foreldrebetalingen for 20 timer i uka.

Søknadsskjema finner du på kommunens nettsider: http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Barnehage/Foreldrebetaling i barnehage/

 

Foreldre/foresatte søker til den kommunen de er folkeregistrert.

Foreldre/foresatte som er folkeregistrert i Kongsberg kommune, kan finne skjemaet

www.kongsberg.kommune.no

 

Her er det også mer informasjon om redusert foreldrebetaling.

 

Vær oppmerksom på at du må søke på nytt for hvert barnehageår. Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. juni. Det kan ellers søkes gjennom hele året.