Skrukketrollet

På Skrukketrollet går det 8 Grønne og 5 Oransje barn. De voksne som jobber på avdelingen er: Guro Bjørnsrud, Ole Fredrik B. Lund, Gro Bodil Sommerstad, Halldis Årmot og Hilde V. Kristoffersen.