Kartleggingsundersøkelse november 2019

Vi hadde spørsmål til 4- og 5 åringene i barnehagen og til foreldrene. Resultatet er målt opp mot snittet i hele Norge, Kongsbergregionen, alle barnehagene i Kongsberg kommune.